فایل های دسته بندی هنر و گرافیک - صفحه 1

تحقیق در خصوص تاریخچه نقش فرش

مقدمه 2هخامنشيلن 2اشکانيان ...

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در خصوص نقوش سنتي ايران

در زندگي روزانه افراد مبتكر ، دقايق و مواقعي هست كه به ايجاد طرح و شكل دست مي برند و با نوك قلم، شكلهاي آشنا و مكرر به وجود مي آورند و از اين راه به شكلهاي تازه راه مي يابند . زيرا از راه تكرارها و خطوط هرز كشيدن يا خطوط موازي و متقاطع به وجود آوردن ...

قیمت : 9,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در خصوص هنر معابد

هنر معابدهنر بوداییپیروان دین بودا، دینی که در دشت¬های شمال هند در قرن ششم پیش از میلاد شكل گرفت، در قرن اول پس از میلاد از راه¬های زمینی یا دریایی خود را به چین رساندند. گفته می¬شود مبلغ مذهبی آيين بودا در چین که به نام An shigao شناخته می شود، ...

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در خصوص هنردرمانی به ويژه روی کودکان

کاربرد هنردرمانی به ويژه روی کودکان استثنائی ، مارا واداشت تا به جستجو و کنجکاوی در اين زمينه بپردازيم . هنر درمانی جنبه های مختلفی دارد : موسيقی درمانی ، نقاشی درمانی ، دراماتراپی ، قصه درمانی ، شعر درمانی و ...که دراينجا ، به تمام جنبه های هنر...

قیمت : 12,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در خصوص عکاسی و مکاتب و روش های آن

بیان مسئله:عکاسی یکی از بزرگترین اختراعات بشری است که فناوری در موارد متعددی تکامل و پیشرفت خود را مرهون آن است . از سوی دیگر جلوه های هنری آن افق دید واقع گرایانه و وسیع تری را از جهان رمز آلود در فراسوی دیدگانمان تصویر می کشد. در این پژوهش به این...

قیمت : 10,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در خصوص هنر باروک

مقدمه اصطلاحي در مباحث هنري ،داراي دو مفهوم تاريخي و نقد هنري است و به دو صورت اسم و صفت به کار برده مي شود. هر چند سبک باروک واحد يا مجموعه اصولي به نام اصول سبک باروک وجود ندارد .منشاء اين واژه برکسي روشن نيست.احتمال دارد که از واژه پرتغا...

قیمت : 12,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل