نتایج جستجو برای «مقاله نقدينگى وجريان نقدى»

تحقیق در خصوص اهرم، نقدينگى وجريان نقدى

مقياسهاى اهرم، نقدينگى وجريان نقدى با ساختار مالى يك سازمان و توانايى سازمان براى پرداخت به موقع بدهيهاى خودسر وكار دارند. هر يك از اين سه مقياس به جزءجداگانه اى از اين جنبه عملكرد شركت مربوطند. مقياسهاى اهرم، ساختارمالى سازمان را توصيف مى كنند و شا...

قیمت : 7,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل